เตรียมข้อมูลทำเว็บ

รู้จักโดเมนเนม

ตรวจโดเมนเนม

ตัวอย่างสีของเว็บไซต์

บทความเรื่องเว็บไซต์

  Website - Webpage - Homepage
website webpage homepage
Webpage คือ เอกสาร ข้อมูล โดยจะอยู่ในรูปแบบ ของ html คือ เป็นหน้าที่แสดงผล ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ ด้วยไฮเปอร์ลิงค์ ตามที่แสดงในรูป

Website คือ การเรียกชื่อกลุ่มก้อนของเว็บเพจรวมกันหลายๆหน้า บางครั้งเราอาจเรียก แทน domain name (domain name เช่น www.lukkid.com)

Homepage คือ หน้าแรกของเว็บไซต์ เช่นเมื่อเราพิมพ์ www.LUKKID.com ก็จะแสดงเว็บเพจที่ชื่อว่า index ก่อนเสมอ เปรียบได้กับสารบัญของเว็บเพจนั่นเอง

  คนยุคใหม่ควรมีเว็บของตนเองหรือไม่

Q : ทำไมคนยุคใหม่ควรมีเว็บของตนเอง
A : เหตุผลที่เราควรมีเว็บกันก็เพราะสังคมเราเริ่มมีสิ่งเหล่านี้ เหมือนที่บอกว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม Internet ตำบลก็เริ่มเข้ามาแล้ว เปิดใช้ในหลาย ๆ ตำบล นักเรียนประถมเริ่มเขียนเว็บ นักเรียนอนุบาลแข่งสืบค้นข้อมูล
OPPY* ผู้สูงอายุก็เริ่มไปศึกษาหาความรู้กันมากขึ้น ที่จะใช้ประโยชน์จาก Internet  ธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มมีเว็บของบริษัท เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้า/บริการ  เกือบทุกโรงเรียนเริ่มมีการสอนการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น โรงเรียนไหนไม่มีก็จะเริ่มมีปัญหา   มีการซื้อขายสินค้าผ่าน Internet กันมากขึ้น ท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในกระบวนการซื้อ หรือการขาย

Q : มีเว็บแล้วได้อะไร ป้ามด.. เซียน Web Blog ผู้หญิงวัยเลข 5 Up!
A : ประโยชน์ที่ได้จากเว็บคงต้องแล้วแต่ผู้ทำว่า ทำขึ้นมาเพื่ออะไร

 • นักเรียน ทำเพื่อส่งอาจารย์
 • นักศึกษาทำเพื่อหาประสบการณ์ สำหรับการได้งานดี ๆ ในอนาคต
 • พ่อแม่ ทำเพื่อเก็บข้อมูล หรือเผยแพร่สิ่งดี ๆ ให้ชาวโลกรับรู้
 • ปู่ย่า ทำเพื่อแก้เหงา ที่ลูกหลานไม่สนใจ จึงไปหาเพื่อนใหม่
 • นักธุรกิจ ทำเพื่อสร้างรายได้ สร้างฐานะ
 • บริษัท ทำเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรือองค์กร
  มีข่าวว่าเว็บอย่างเช่น sanook.com hunsa.com pantip.com มีคนมาติดต่อขอซื้อตั้งหลายสิบล้าน แต่ถ้าไม่ขาย ค่าโฆษณาของป้ายมีค่าบริการป้ายละ 15,000 บาท ต่อเดือนก็มี

  Q : เขียนเว็บด้วยอะไร
  A : โปรแกรม หรือเครื่องมือในการเขียนเว็บมีมากมาย

 • ง่ายที่สุด เขียนด้วย word แต่อาจมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง เหมือนกับกล้องอัตโนมัติ ที่มืออาชีพไม่ชอบใช้
 • ง่ายปานกลาง เขียนด้วย Dream weaver หรือ front page เหมือนกล้องกึ่งอัตโนมัติ ที่มีตัวเลือกมากมาย
 • ยากหน่อย เขียนด้วย html editor เช่น notepad เป็นต้น จะต้องรู้ภาษา html เหมือนกล้อง Manual หรือกล้องธรรมดา

  Q : OPPY คืออะไร
  A : OPPY ย่อมาจาก Old People Playing Young คือชมรมที่จัดตั้งโดยคุณหญิงชัชนี จาติกวนิช เพื่อจัดอบรมให้ผู้สูงอายุใช้ Internet เป็น และลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับลูกหลาน ให้สามารถคุยกันเป็นภาษาเดียวกันได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะต่างกับการสอนตามปกติ เป็นการจัดหลักสูตร ที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุที่อาจรับอะไรยากกว่าหนุ่มสาว ให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีปัจจุบันได้ โดยผู้สอน จะต้องผ่านการอบรม จากชมรม OPPY มาก่อน

 • * ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก Thaiall.com